Wylma z Domu Razan

WYLMA z Domu Razan

Młodzieżowy Champion Polski
Nominacja na Crufts 2018

3 x Zwycięzca Młodzieży, 2 x NJwR

Rodowód Wylmy

Dane:

  • 01.10.2016r.
  • HU N/N.
  • JLPP N/N.