WOLWERIN z Domu Razan

WOLWERIN z Domu Razan

Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Litwy

BOS
BIS Juniorów gr II-III lok., 6 x Zw.Mł., 5 x NJwR
5 x NSZwR

Rodowód Wolwera

Dane:

  • 01.10.2016r.